Naar inhoud

Kwaliteitsprojecten

Op 29-04-1997 werd het eerste kwaliteitsdecreet voor de welzijnvoorzieningen goedgekeurd. Hierin vraagt de overheid dat de woonzorgcentra waardevolle zorg verlenen aan bewoners. Bij kwaliteitsinspecties binnen Immaculata onderzoekt men bijgevolg telkens in welke mate onze zorg wordt georganiseerd en aangeboden.
Tevens wordt er nagegaan of Immaculata haar kwaliteitsbeleid aantoonbaar maakt door middel van een kwaliteitssysteem en een kwaliteitsplannning.

Hieronder kan je meer lezen over de kwaliteitsprojecten binnen Immaculata. Werken aan de kwaliteit van zorg is een opdracht voor iedereen, op zijn eigen werkplek.

Overzicht: