Naar inhoud

Edith, verpleegkundige residentie Begonia

Verpleging is niet zomaar een beroep. Je doet je werk vanuit een roeping. Zeker als je werkt in een woonzorgcentrum. Zonder hart voor deze mensen hou je dit zeker niet vol. De liefde, dankbaarheid van bewoners en familie zijn dingen die mij steeds weer de kracht geven om verder te gaan.

Kiezen voor een job in deze sector is kiezen voor mensen die lang en veel geleefd hebben, voor mensen met een geschiedenis. Het bewust kiezen voor mensen die veel verloren hebben en een stuk van dit leven willen delen. Het is veel geven, maar ook veel krijgen. Het is mensen een beetje gelukkig maken en er zelf gelukkig van worden.

Werken in de ouderenzorg betekent: werken met en voor mensen. Werken met mensen maakt dat je een afwisselende baan krijgt, want geen mens is gelijk. Dat betekent ook dat geen dag gelijk is. In ons vak krijg je met veel verschillende mensen te maken. Van bewoners en cliënten tot verwijzers, familieleden van bewoners en natuurlijk je collega’s. Dit maakt dit werk boeiend en afwisselend tegelijk.

Het werken met ouderen is intensief. Ze zijn met hun lichamelijke en/of geestelijke beperkingen vaak niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze zijn daarmee afhankelijk van de zorg die je ze geeft. Je kan daadwerkelijk iets voor een ander betekenen. Ook al zijn bewoners en cliënten door hun beperkingen niet altijd in staat hun tevredenheid en dankbaarheid te uiten; toch ervaar je vaak door kleine elementen dankbaarheid: een glimlach of een handdruk, een bedankje van de familie.

Werken in de ouderenzorg is een groepsgebeuren, het is teamwork. Je collega’s zijn het belangrijkste kapitaal in de zorg. Kunnen steunen en bouwen op anderen is onontbeerlijk voor het welzijn en kwaliteit van leven van de bewoners.

Reeds van in de lagere school wist ik dat ik later verpleging ging doen. Moest ik terug de kans krijgen om een richting te kiezen, zou ik net hetzelfde doen. Ik heb nog geen enkel moment spijt gehad.

Werken in de zorg is zwaar, maar geeft wel voldoening.

Gijsels Edith, bijna 10 jaar verpleegkundige op residentie Begonia, reeds meer dan 25 jaar werkzaam in de zorgsector.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's