Naar inhoud

Zorgoverleg

Komen er verschillende diensten bij je aan huis en is het overzicht moeilijk te bewaren? Loopt het overleg tussen je huisarts, de thuisverpleging en andere diensten niet vlot?

Dan spreken we van een complexe thuiszorgsituatie en kan een zorgoverleg of Multidisciplinair Overleg (MDO) nuttig zijn. Alle betrokken zorg- en hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en cliënt komen samen om duidelijke afspraken te maken over wie wat doet. Op die manier worden de zorgen op elkaar afgestemd en kan de zorgbehoevende zo lang mogelijk op verantwoorde wijze thuis blijven wonen.

Dit overleg gebeurt op maat en met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt en zijn of haar omgeving. Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheden en grenzen van de professionele en niet-professionele zorg- en hulpverleners.

Tijdens het overleg stellen we een (elektronisch) zorgplan op dat de zorgbehoevende thuis bewaart. Ook zal één van de betrokken hulpverleners aangeduid worden als zorgbemiddelaar zodat de situatie verder opgevolgd wordt.

Afhandeling

Je vraagt een zorgoverleg telefonisch of via een bureaubezoek aan.

Kosten

Gratis 

Waar?

WZNEdegem - Thuiszorgdiensten
Oude-Godstraat 110
2650 Edegem 

03 450 84 05
03 450 84 50

thuisdienst@wznedegem.be

Wanneer

Iedere werkdag van 9 tot 12 uur.  In de namiddag enkel op afspraak.

Wie

Iedereen die geconfronteerd wordt met een complexe thuiszorgsituatie, kan een zorgoverleg aanvragen.

Praktisch

Thuiszorgdiensten

Oude-Godstraat 110
2650 Edegem

Gezinszorg en personenalarmtoestel: 03 450 84 05

Poetshulp: 03 450 84 06

Dienst personen met een handicap: 03 450 84 20

Vervoer op maat: 03 450 84 20


E-mail

Aanverwante thema's