Naar inhoud

Rookbeleid

Rookbeleid

In uitvoering van het KB van 31-12-2005 m.b.t. het rookverbod in openbare gebouwen, geldt ook in het WZC Immaculata een algemeen rookverbod voor personeel en bezoekers.   

Voor bewoners ligt het anders. Ook zij worden verzocht buiten te roken. Elke kamer wordt uitgerust met branddetectie.  
Maar vermits het rusthuis het roken op individuele kamers slechts kan verbieden mits de mogelijkheid te voorzien tot gecontroleerd roken in een daartoe aangepaste gemeenschappelijke ruimte;


  • blijft op D/E/F de bestaande regeling van toepassing. Roken op de kamer blijft toegelaten voor bewoners die niet in de patio kunnen gaan om te roken én mits schriftelijke melding aan de directeur. Er is immers geen aangepaste gemeenschappelijke ruimte voorzien die binnen het bereik van de klanten valt. Maar roken op de kamer én branddetectie gaan niet samen. We willen onnodige alarmen voorkomen.
  • geldt in de nieuwbouw A/B/C totaal rookverbod op de kamer én wordt het salon aangeduid als ruimte voor gecontroleerd roken door residenten die zich niet naar buiten kunnen begeven. Elk “salon” is uitgerust met een afzuigsysteem.  

In de cafetaria mag NIET gerookt worden. 

Ethias, de verzekeraar van het OCMW, vergoedt de schade aan het gebouw en de inhoud van het OCMW en zal geen verhaal uitoefenen op de aansprakelijke bewoner. Maar … probleem blijft de persoonlijke spullen van de residenten. Als één bewoner bvb. brand veroorzaakt en er is schade dan is er geen vergoeding voorzien voor de schade aan de persoonlijke spullen van de residenten.  
Rokende bewoners dienen dus best een familiale verzekering af te sluiten.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's