Naar inhoud

Dwaaldetectie

Dwaaldetectie

Bewoners die lijden aan dementie, desoriëntatie of herstellen van zware hersenletsels vragen een constante supervisie om hen weg te houden uit gevaarlijke zones (openbare weg, technische lokalen…).
Op residentie Fresia wonen uitsluitend mobiele dementerende ouderen. Deze residentie is uitgerust met een codeklavier aan de voordeur. Iedereen kan er vrij naar binnen maar om de residentie te verlaten moet een code ingetikt worden. Bewoners kunnen onder begeleiding van familie of bezoek steeds naar buiten.

Vermits er op residenties A, B en C ook niet – dementerende ouderen wonen voorzien we hier een ander systeem. In de deuren ter hoogte van het salon is er een wegloopbeveiliging ingewerkt die het verzorgend personeel meldt wanneer sommige bewoners zich begeven buiten de afgebakende veilige zone. Een bewoner met desoriëntatie-verschijnselen krijgt een waterdicht polsbandje. Wanneer deze bewoner de salonzone benadert vanuit de gang kamers 17 t/m 28, zal de plaats waar die bewoner zich bevindt onmiddellijk worden doorgegeven aan het zorgpersoneel. Het systeem geeft de ID van de bewoner mee dmv een koppeling met het oproepsysteem.
Als de bewoner toch deze zone dient te verlaten kan deze mits begeleidng van een zorgkundige met een zorgbadge de zone verlaten zonder dat er een alarm wordt gegenereerd.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's