Naar inhoud

4.Woonzorgdecreet

Op 15 februari 2019 werd er een nieuw decreet betreffende de woonzorg voorgesteld. Dat decreet is een grondige actualisering van het woonzorgdecreet van 2009 en kwam tot stand in intense samenspraak met de sector. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet eerstelijnszorg.

Het woonzorgdecreet heeft betrekking op de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg, de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagverzorging, kortverblijf en herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de woonzorgcentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Het decreet gaat verder op de idee van zorg op maat en zorgcontinuïteit gedurende het hele zorgtraject van mensen. Ook binnen het WoonZorgNetwerk Edegem is dat één van de belangrijke peilers waar we op blijven inzetten. 

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's