Naar inhoud

4.Woonzorgdecreet

Op 1 januari 2010 ging het nieuwe woonzorgdecreet in voege. Het woonzorgdecreet is een integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg dat inspeelt op het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van oudere mensen. Tegelijk voorziet het in maximale zorg voor wie dat nodig heeft. De basisbegrippen van het decreet, en dus ook binnen de dienstverlening van Immaculata, zijn zorg op maat en zorgcontinuïteit gedurende het hele zorgtraject van mensen.

Het Woonzorgdecreet vervangt zowel het Thuiszorgdecreet van 1998 als het Ouderendecreet van 1985.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's