Naar inhoud

Inspraak van gebruikers

Uw mening telt! Immaculata treft daarom de nodige maatregelen om bewoners en familieleden, op collectieve wijze en in samenspraak met elkaar, een ruime kans te bieden tot inspraak in de werking van de organisatie.

Vanaf 2018 organiseren wij de bewonersraad, die we ook wel burenklets durven noemen, per residentie.  Op deze raad, die begeleid wordt door de gastvrijheidscoach, is er aandacht voor de publieke bewonersaangelegenheden op de residentie zelf. De bewonersraad verloopt op alle residenties volgens hetzelfde stramien. Op de vaste agenda staan thema's als veiligheid, hoffelijkheid, belevenissen en efficiëntie.  Naast de vaste agenda is er natuurlijk ruimte voor varia.

De bewonersraad slaagt er vooral in om heel wat kleine veranderingen te realiseren die het leven in Immaculata weer wat aangenamer maken. De directie geeft in het merendeel van de gevallen gunstig gevolg aan de voorstellen van de bewonersraad.

Ook familie wordt uitgenodigd om om feedback te geven over de werking van het WZC. Minstens 2 keer per jaar organiseren wij een familieraad waar elk familielid van harte welkom is.  

Hieronder kan u de verslagen lezen.

Klik hier als u een bedenking/suggestie voor onze website hebt!

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's