Naar inhoud

Onderhandelde zorg

Goede zorg dient te worden gezien als het resultaat van een onderhandelingsproces tussen u, uw familie of omgeving en de zorg- en hulpverleners. Uw individuele vraag om hulp is daarbij het uitgangspunt maar niet een vanzelfsprekend recht. In onderling overleg en rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de drie betrokken partijen wordt vanuit uw vraag een geïndividualiseerd zorgenplan opgesteld. Ieder teamlid houdt in zijn begeleiding zoveel mogelijk rekening met dit plan. Op die manier kan de zorg zo nauw mogelijk aansluiten bij uw eigen levensstijl.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's