Naar inhoud

Management

Het Management Ondersteunings Team (MOT) binnen het WZN Edegem bestaat uit:

  • Myriam Claus, directeur woonzorgbeleid WZN Edegem
  • Katrien Van Hove, zakelijk directeur WZN Edegem
  • Ilse Van Montfort, dagelijks verantwoordelijke woonzorgcentrum
  • Hans Van Braeckel, expert zorg
  • Katrien Docx, coördinator facilitaire diensten, 
  • Kim Clincke, coördinator welzijn, vorming en innovatie
  • Kirsten Van Eyck, dagelijks verantwoordelijke zorgzame buurt

De coördinatoren en experten bieden de directeur ondersteuning in het administratief en organisatorisch managen van het woonzorgcentrum. Zij hebben de opdracht: de werkzaamheden en beslissingen tussen de verschillende diensten van een departement op mekaar af te stemmen, met speciale aandacht voor kwalitatieve & kwantitatieve inspectienormen. Zij ontwikkelen vakgebonden werkvoorschriften en procedures voor het departement en stellen bij wanneer nodig. Zij bewaken de continuïteit van proces- en dienstverlening, zowel inhoudelijk (voorkomen van overlappingen en tegenstrijdigheden) als in de tijd gezien (evenwichtige voortgang).  Ze vangen onderlinge afstemmingsproblemen op zoals: hoofden die langs elkaar heen werken, wegvallen van werkzaamheden door ziekte en/of gebreken in onderlinge communicatie.

Het MOT vergadert 1x/maand.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's