Naar inhoud

ManagementHet Management Ondersteunings Team (MOT) binnen het woonzorgcentrum bestaat uit:
  • directeur, Myriam Claus
  • coördinator zorg, Hans Van Braeckel
  • coördinator woon, Frank Van Akelijen
  • coördinator welzijn, Ann Michielsens
  • kwaliteitscoördinator - managementassistent, Sarah Verstrepen

De coördinatoren bieden de directeur ondersteuning in het administratief en organisatorisch managen van het woonzorgcentrum.
Coördinatoren hebben de opdracht: de werkzaamheden en beslissingen tussen de verschillende diensten van een departement op mekaar af te stemmen, met speciale aandacht voor kwalitatieve & kwantitatieve inspectienormen. Zij ontwikkelen vakgebonden werkvoorschriften en procedures voor het departement en stellen bij wanneer nodig. 
Zij bewaken de continuïteit van proces- en dienstverlening, zowel inhoudelijk (voorkomen van overlappingen en tegenstrijdigheden) als in de tijd gezien (evenwichtige voortgang).
Ze vangen onderlinge afstemmingsproblemen op zoals: hoofden die langs elkaar heen werken, wegvallen van werkzaamheden door ziekte en/of gebreken in onderlinge communicatie.

Het MOT vergadert 1x/maand.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's