Naar inhoud

2.Piramide van Maslow

De residenten van Immaculata kunnen zich pas ten volle thuis voelen bij ons, als we zoveel mogelijk aan hun behoeften tegemoet komen. Maslow (1908-1970) was een psycholoog die alle behoeften van een mens bestudeerde. Hij ging ervan uit dat alle mensen uiteindelijk zichzelf willen ontwikkelen, dat ze willen komen tot zelfverwezenlijking. Vooraleer mensen zover komen moeten er een aantal andere fundamentele behoeften bevredigd zijn. Hij noteerde de verschillende behoeften in een grafiek: de piramide van Maslow. Het mensbeeld van Maslow is de basis voor onze manier van kijken naar bewoners.

Piramide van Maslow:

BEHOEFTE AAN ZELFONTWIKKELING

creatief

kunnen zijn,

vrijheid en

onafhankelijkheid,

je capaciteiten kunnen

ontwikkelen, weten wat

goed is voor jezelf

en wat je te doen hebt

BEHOEFTEN AAN RESPECT EN WAARDERING

verantwoordelijkheid, iets kunnen

leren en iets kunnen doen voor anderen,

evenwicht tussen inspanning en ontspanning,

fierheid en voldoening, maatschappelijke positie,

prestige, invloed, erkenning van anderen

BEHOEFTE AAN CONTACT EN MENSELIJKE WARMTE

gevoel erbij te horen, verbonden te zijn met anderen,

communicatie met anderen, een emotionele band met anderen,

vriendschap, liefde, vermijden en vrijwaring van eenzaamheid

BEHOEFTE AAN ZEKERHEID

veiligheid, stabiliteit en continuiteit, voldoende structuur, vaste

patronen, traditie, rituelen, voldoende duidelijke verwachtingen en

feedback van anderen en de samenleving (wetten en recht); vermijden en

vrijwaren van onzekerheid, pijn, angst

FYSIEKE BEHOEFTE

een goede gezondheid, voldoende gezonde voeding, drank, rust, beweging,

slaap, seksualiteit, omgang met het andere geslacht, wonen, aangename

leefomstandigheden (temperatuur, verlichting, verluchting, ruimte, hygiene, meubilair)

vermijden van ziekte (zowel fysiek, psychisch, sociaal), honger, dakloos zijn.

 

Uit ' Groeipsychologie' van Duane Schultz p72-74

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's