Naar inhoud

3.Het verloop

Het scenario van biografische dienstverlening gaat als volgt:

Voor opname

Er wordt informatie verzameld en uitgewisseld. Immaculata stelt zichzelf voor in een uitgebreide brochure en vraagt info aan de bejaarde in het kernboek. De maatschappelijk werker en geneesheer coördinator gaan op huisbezoek, nadat een bejaarde op de wachtlijst is ingeschreven. De verwelkoming van de nieuwe bewoner wordt voorbereid aan de hand van de gegevens uit het kernboek, ingevuld door de bewoner en zijn familie en het medisch aanvraagformulier, ingevuld door de huisarts.

Bij de opname

Elke discipline verwelkomt de nieuwe bewoner aan de hand van de verzamelde informatie: het kernboek wordt eventueel verder ingevuld door personeelsleden bij opname. Tijdens de eerste zes weken van de opname wordt de nieuwe bewoner geobserveerd en proberen we ons in te leven in zijn/haar leefwereld, levensgeschiedenis en belevingen.

Tijdens het verblijf

Na de observatieperiode wordt tijdens een kernvergadering multidisciplinair nagedacht over de zorg voor de bewoner. Er wordt een zorgengagement opgesteld. Dit zorgengagement geeft weer wat de medewerkers van Immaculata en familie willen/kunnen doen en laten voor de bewoner. Het kan voorgesteld worden in een weekprogramma en aandachtspunten voor de bewoner. Deze informatie wordt samengevat in een mindmap.  Het zorgengagement wordt geëvalueerd en aangepast tijdens het multidisciplinair overleg (in RVT), waarop zoveel mogelijk disciplines aanwezig zijn. Dit multidisciplinair overleg wordt ziz-vergaderingen genoemd.

Bij het sterven

We proberen de bewoner te laten sterven zoals hij geleefd heeft, naar zijn wens. Er wordt aandacht besteed aan nazorg voor familie en vrienden.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's