Naar inhoud

4.Een voorbeeld

Een levensverhaal

Jan was 78 jaar toen hij naar Immaculata kwam. Na een CVA (*) is zijn rechterkant volledig verlamd. Hij heeft een zware afasie: steeds weer hetzelfde stereotiepe woord, enkel bij emoties kan hij nog vloeken.

Jan is een selfmade man, die heel zijn leven zelf zijn doelen stelde en ervoor streed om deze te bereiken. Na zijn studies bouwde hij een carriere uit in de industrie. Hij heeft heel wat bereikt: een diploma, een goed betaalde job met ruime verantwoordelijkheid die hij graag deed, vader van 4 kinderen en 6 kleinkinderen. Hij wou slagen in het leven. Toen hij achteraan in de vijftig was, kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Hij ging vervroegd met pensioen om meer van zijn leven te kunnen profiteren. Enkele maanden later kreeg hij een CVA.

Jan heeft veel verloren: de verantwoordelijkheid en het aanzien in zijn job, zijn mobiliteit (hij is rolwagengebonden), zijn spraakvermogen, zijn gezondheid (risico op CVA). Voor hem en zijn familie was het erg moeilijk om dit te verwerken.

Wij proberen ons in de biografie van Jan in te leven en zoeken naar een manier om zijn verhuis en zijn verblijf te laten aansluiten bij dit levensverhaal. Omdat Jan veel waarde hecht aan zijn zelfstandigheid, zullen we die zoveel mogelijk respecteren.

-> Tijdens de eerste maanden na zijn verhuis betekende dit bijvoorbeeld:

  • Geen voorzettafeltje aan zijn rolwagen omdat dit hem hindert bij het voortbewegen.
  • Geen Bliss-communicatie (= leren spreken door logo's aan te wijzen) omdat hij zeer onrustig en ongeduldig werd als de logopediste hem, de selfmade man, iets wou leren.
  • Al vroeg in bed omdat hij zichtbaar genoot van de rust van zijn eigen domein. TV-zapper in de buurt, zijn bed kreukvrij opgedekt.
  • De lift zelfstandig leren gebruiken.

-> Na verloop van tijd betekende dit:

  • Geen dieet, hoewel hij zonder beweging steeds dikker wordt. Hij wil immers graag genieten, eventueel ten koste van een langer leven.
  • Vrijblijvend een computer laten gebruiken om hem te stimuleren zelf uit te kiezen hoe hij boodschappen kan doorgeven.

Natuurlijk zijn er moeilijke momenten waarin hij vele dingen graag anders had gezien, maar Jan maakt een gelukkige indruk, hij lijkt de kansen die hij nog heeft ten volle te benutten.

(*) CVA= cerebraal vasculair accident, herseninfarct.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's