Naar inhoud

Dienst personen met een handicap

Dienst personen met een handicap

De toekenning van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoort tot de bevoegdheid van de Federale overheid Sociale Zekerheid. De Directie-generaal Personen met een handicap onderzoekt de aanvragen voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, staat in voor de medische onderzoeken in het kader van de fiscale en sociale voordelen die worden toegekend aan personen met een handicap, en voor de medische onderzoeken in het kader van de bijkomende kinderbijslag toegekend aan kinderen die getroffen zijn door een aandoening.


Het gaat hier specifiek om vragen naar:

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap:

 Sociale en fiscale voordelen:

Daarnaast zijn er ook bijkomende sociale en fiscale voordelen waar je mogelijk recht op heeft als persoon met een handicap:

Voor kinderen met een handicap maakten we een apart overzicht van de voordelen waar ze recht op hebben. Dit vindt u onderaan terug onder downloads.

Afhandeling

Sinds 1 juli 2016 wijzigde de manier van aanvragen bij de FOD SZ: vanaf nu gebeurt alles elektronisch en niets meer op papier. Dit brengt een hele wijziging met zich mee.

Aanvragers kunnen nu idealiter zelf hun aanvraag doen indien ze over de nodige materialen beschikken (pc met internet, kaartlezer en hun pincode). Uiteraard heeft niet iedereen dit en zijn er andere scenario’s nodig.

 

Onderaan bij downloads vind je mogelijke scenario’s uitgeschreven en wat je dan kan doen (nieuwe doorverwijzing 2016).

De ziekenfondsen zijn ook in de mogelijkheid om de aanvragen bij de FOD SZ te behandelen en jouw dossier verder op te volgen.

In bijlage vind je een overzicht van de verschillende ziekenfondsen, hun contactpersoon en wanneer men daar terecht kan.

Niet alle ziekenfondsen bieden deze dienstverlening aan, daarom kunnen cliënten die aangesloten zijn bij de liberale mutualiteit, de spoorwegen of het HZIV (Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering) zeker nog terecht bij de dienst personen met een handicap.

Kosten

Gratis 

Waar?

Oude-Godstraat 110
Hoofdingang WZC Immaculata, volg de pijlen naar bureau Den Appel

Wanneer

Enkel op afspraak 

Extra informatie

De Directie Generaal personen met een handicap heeft een nieuwe brochure gepubliceerd die een overzicht geeft van de diensten die ze aanbieden, de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, de te volgen stappen,… Achteraan vind je ook al hun contactgegevens terug.
Onderaan kan u de folder downloaden.

Ter herinnering: de integratietegemoetkoming/inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn niet belastbaar. Personen met een handicap moeten ze dus niet ingeven op hun belastingaangifte en er ook geen fiscaal attest voor aanvragen bij de Federale Overheidsdienst.
   

Nieuw in Edegem: Pegode geeft het goede voorbeeld en deelt twee auto’s met iedereen. Dit project heet AdelE.

Pegode heeft aan het woonhuis Edegem in de Grote Dries twee auto’s staan. De auto’s hebben een lift en zijn dus geschikt voor rolwagenvervoer. Het zijn grote auto’s. Want naast een persoon in een rolstoel en een bestuurder is er nog plaats voor drie extra mensen. Om deze wagens niet te veel stil te laten staan, gebruiken  niet alleen de bewoners van het woonhuis deze auto’s, maar kan iedereen deze auto’s lenen.  Hiervoor werkt Pegode samen met Autopia. Zij zijn gespecialiseerd in het delen van auto’s.

Woon je in de buurt van Edegem en kan je wel eens een tweede auto gebruiken? Heb je (tijdelijk) een rolstoelvriendelijke auto nodig? Of komt een kleine bestelwagen eens van pas? Maak dan zeker gebruik van dit nieuwe project AdelE.

Nieuwtje Dat het woonhuis de auto’s deelt met de buurt is op zich al groot nieuws. Maar een nieuwtje is ook dat Pegode als allereerste voorziening aan autodelen doet met een rolstoelvriendelijke auto.

Meer info via koen.renders@pegode.be of via www.autodelen.net

Aanverwante thema's