Naar inhoud

Onderhoudsplicht

OCMW Edegem besliste in zitting van 13-10-2004 de wetgeving op onderhoudsplicht te behouden. Zij volgt hierin het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Voortaan werken alle OCMW ’s met eenzelfde terugbetalingsschaal, vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het bedrag dat maandelijks kan worden teruggevorderd, hangt af van het netto belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige en diens echtgeno(o)t(e) én van het aantal personen ten laste.

Het OCMW kan nooit méér terugvorderen dan wat het werkelijk voor de behoeftige oudere betaald heeft gedurende de maand waarop de terugvordering betrekking heeft.

Download hier de volledige informatie over onderhoudsplicht:

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's