Naar inhoud

Klachtenprocedure

Elke bewoner, familielid en medewerker wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening binnen Immaculata.
Immaculata beschikt over een klachtenprocedure die strikt wordt nageleefd bij elke uiting van ongenoegen over de dienstverlening.
De kwaliteitscoördinator is de klachtenbehandelaar en staat bijgevolg in voor het onderzoeken en opvolgen van de klacht. Deze klachten kunnen o.a. via het klachtenformulier binnen worden gebracht.

Bent u op rust maar niet "gerust"? Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het rusthuis? Neem dan contact op met de woonzorglijn op het telefoonnummer 078-15 25 25! 
De woonzorglijn is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur.

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's