Naar inhoud

Inspraak van gebruikers

Inspraak van gebruikers

Uw mening telt! Immaculata treft daarom de nodige maatregelen om bewoners en familieleden, op collectieve wijze en in samenspraak met elkaar, een ruime kans te bieden tot inspraak in de werking van de organisatie.
De bewonersraad en de familieraad bestaan sinds augustus 1998:

De bewonersraad is samengesteld uit 2 bewoners per afdeling (dienst A-E). Voor de afdeling van de dementerende zetelen 2 familieleden  in deze raad. De familieraad bestaat uit 2 familieleden per bewonerseenheid. Deze bewoners- en familieraad vergaderen samen om de drie maand. De coördinerend hoofdverpleegkundige en de coördinator van de leeffunctie vertegenwoordigen de instelling.
Alle leden kunnen eigen inbreng doen en punten aan de agenda toevoegen.

De bewonersraad slaagt er vooral in om heel wat kleine veranderingen te realiseren die het leven in Immaculata weer wat aangenamer maken. De directie geeft in het merendeel van de gevallen gunstig gevolg aan de voorstellen van de bewonersraad.

Sinds juni 2011 is er ook een gebruikersraad voor gasten die op dat moment met kortverblijf zijn binnen Immaculata.

Hieronder kan u de verslagen lezen.

Klik hier als u een bedenking/suggestie voor onze website hebt!

 

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata

Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@wznedegem.be


Aanverwante thema's