Naar inhoud

Afsprakennota

In de afsprakennota worden de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners én het woonzorgcentrum toegelicht.
Behalve in geval van dringende opname wordt de afsprakennota voor opname van de bewoner en voor de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, tegen ontvangstbewijs, overhandigd en toegelicht aan de bewoner of diens vertegenwoordiger.
Ook het opnamecontract (of schriftelijke overeenkomst) wordt volledig met de bewoner of met de familie doorgepraat voor opname.

Hieronder een voorbeeld van de afsprakennota, een opnamecontract en een maandelijks factuur:

Praktisch

Woonzorgcentrum Immaculata
Oude-Godstraat 110
Tel: 03 450 84 00
Fax: 03 450 84 50
E-mail: immaculata@ocmwedegem.be

OCMW Edegem

Terlindenlaan 1
Tel: 03 450 84 07
Fax: 03 458 00 44
Website: http://www.ocmwedegem.be

Aanverwante thema's