Naar inhoud

Seniorenraad

werkbezoek seniorenraad aan Federaal Parlement 2/12/2016
  • Voorzitter: Paul De Mey, Boerenlegerstraat 168, 2650 Edegem, tel. 03 457 74 56, e-mail: pauldemey@telenet.be
  • Secretaris: Wannes Wahlen, dienst welzijn, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50, e-mail: welzijn@edegem.be

De seniorenraad werd in de schoot van het gemeentebestuur opgericht met als opdracht advies te verstrekken omtrent het seniorenbeleid binnen de gemeente. In deze raad hebben afgevaardigden van de diverse seniorenverenigingen en niet-gebonden leden zitting. Meerdere strekkingen zijn erin vertegenwoordigd. De leiding is in handen van een democratisch verkozen bureau. De raad houdt een viertal open vergaderingen per jaar die voor iedereen toegankelijk zijn. Een afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn woont deze vergaderingen bij, zodat er een binding tot stand komt met het woonzorgcentrum Immaculata, dienstencentrum Den Appel en het seniorenbeleid vanuit het OCMW.
De seniorenraad organiseert jaarlijks het gemeentelijk seniorenfeest. Verder worden er nog andere (vormings-) activiteiten georganiseerd. De seniorenraad bekijkt vanuit haar ervaring de problemen in de gemeente, teneinde op een actieve doch harmonische wijze bij te dragen tot het gemeentelijk beleid.
De gemeente ondersteunt de werking van de seniorenraad door de werkingskosten in haar begroting op te nemen en kent tevens een subsidie toe aan de verscheidene bonden.
Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de seniorenraad.

Agenda & Notulen

Aanverwante thema's